18.5.06

Hysbysebion newydd MAC - doniol

Ydych chi wedi gweld yr hysbysebion isod? Maen nhw'n wych! Fel nododd Barbs ar y Maes roeddem ni drigolion y Berllan Afalau yn teimlo reit hunanfodlon ac uwchraddol (gwrychaf). Gwyliwch nhw, a dwin siwr fe ddown nhw a chi gam yn nes i newid tro nesa ewch chi i brynnu cyfrifiadur.

Er bydd nerds fel fi yn gweld nhw'n ddifyr iawn dwi'n meddwl wnaiff tipyn o bawb weld nhw'n ddoniol tu hwnt:

2 comments:

Mei said...

Hoff iawn o'r cynta a'r ail - ond rhaid cofio mai Windoze sy'n achosi hyn, ac nid bai'r caledwedd.

Mae PC's sy'n rhedeg ar OS iawn yn gret (fel, ym, Blogger?).

Huw Psych said...

Doniol iawn!!

Mi fydd rhaid meddwl tro nesa yr af i brynu cyfrifiadur!