29.5.06

Naws Mehefin - Dyfrig Topper!

Yn anffodus bydda i methu bod yna, sydd ar y llaw arall yn golygu gew chi foi sain sy fwy rownd ei bethau, ond ta waeth - dyma'r poster:

4 comments:

Ray Diota said...

Ife protest diweddara Cymdeithas yw clatsio Glynis Cwps?

Rhys Llwyd said...

Ife protest ddiweddara staff un plaid/mudiad yw dweud pethe enllibus am fudiadau eraill dan enwau ffug? Pam fod eira yn wyn? Burger King neu FacDonalds?

Ond o ddifri roedd yr hyn ddigwyddodd yn drist iawn fel dwi'n deall (doedd wn i ddim yno), ond doedd o ddim byd i neud a Cymdeithas - trienu fod e di digwydd pan oedd gig Cymdeithas yn digwydd bod mlaen.

Gan nad yw yr ymosodwraig yn aelod o Senedd y Gymdeithas (mwyach) wy'n gobeithio bydd gigs Cymdeithas yn medru parhau yn Cwps heb flas chwerw.

Fel dywedodd Noel Gallager, gan droi at y camera, wedi i Liam fod yn cwffio:

"And that kids is a bad advert for drug abuse"

Gobeithio bydd popeth yn cael ei sortio allan er lles y ddwy.

Iesu Nicky Grist said...

Ten i ar ddrugs, crasu Glynis bydde'r peth d'wetha' ar n feddwl i.

Ac o ran Mr Noel Gallagher - 'dyw e heb wella ar y gitar ers Definately Maybe. "And that kids is a bad advert for drug abuse".

Rhys Llwyd said...

Ti'n iawn am Noel. Wi'n well na fe - a ma ny yn deud lot.