1.9.06

Newid mawr yn Nhafarn Y Cwps

2 comments:

Deiniol ap James said...

Roedd e'n ar gau neithiwr hefyd!

Dw i ddim wedi cael neges o Glinys eto.

Rhys Llwyd said...

Mae'n debyg y bydd y Cwps ar gau tan bydd Glinys naillai yn cael leisans nol neu bydd y perchnogion yn darganfod tenantiaid newydd.

Beth bynnag ddigwyddith gobeithio y bydd hi'n parhau yn dafarn "Gymraeg"