19.3.08

Fideoleg - pam defnyddio fideo?

Dwi wrthi ar hyn o bryd yn ceisio datblygu mwy ar cristnogaeth.com. Dyma'r fideo cyntaf bydd yn ymddangos ar y wefan yn esbonio'r rationale tu ol i'r fenter.

Wedi ail benderfynnu ni fydd cristnogaeth.com yn cael ei ddefnyddio i hostio'r wefan fideo newydd a bydd yn parhau, yn lle, fel hub i'r dystiolaeth Gristnogol gyffredinol sydd ar y we. Parthed y wefan fideo, cadwch eich clustiau ar y cledrau!

1 comment:

Emma Reese said...

Da iawn, Rhys! Syniad gwych.