17.4.08

Caerdydd a chadw allan o ffordd Rod Richards

Heddiw 'ma dwi'n gyrru yr holl ffordd o Fangor i Gaerdydd - siwrne enwog yr A470! Dwi erioed wedi gwneud y daith o'r blaen felly dwi'n disgwyl mlaen credwch neu beidio! Wedi i mi gyraedd bydd yn rhaid i mi gadw allan o ffordd Rod Richards gan ei fod, maen debyg, yn ymlwybro rownd Caerdydd yn rhoi cweir i bobl! O diar!

2 comments:

Rhys Wynne said...

.. honnodd un o weithwyr y blaid fod Mr Richards wedi ymosod ar ganfasiwr ger ei gartre.

Sgyna i'm lot o fynedd gyda chanfaswyr chwaith, ond mae Rod wedi mynd rhy bell!

Ifan Morgan Jones said...

'Spare the Rod', eh? Ho ho ho.