2.5.08

Etholiadau Lleol VII (Sir Gar)

Newyddion ddim mor dda a hynny i Blaid Cymru nawr o Sir Gar. Ymddangos fod y Blaid wedi colli llawer o seddau o drwch blewyn er enghraifft:

Rhydaman:
Llafur - 457
Plaid Cymru - 451

Cynwyl Elfed:
Llafur - 795
Plaid Cymru (John Dixon) - 650


Ddim y tro yma felly i gipio Sir Gar, trueni mawr.

No comments: