30.4.05

Tost, Te a Thwll

Tost a The echnos, fe aeth hi'n brysur iawn! Ond efallai mae'r peth mwyaf hynnod am y noson oedd darganfod seler mawr dan lawr y ffreutur ym Mhantycelyn! Wele'r lluniau isod:
A prysurdeb wedyn...

2 comments:

cetyn said...

Yn ol pob son, pan gychwynnodd Pantycelyn fel neuadd breswyl, roedd 'na far yn y seler...

Rhys Llwyd said...

Mae hyn yn wir; ond roedd rhaid stopio ei ddefnyddio fe oherwydd rheolau tan maen debyg. Mae'r bar dal yna fel 'time capsule'; pan ffindodd yr awdurdode mas am y lle odd rhaid i adel en syth a rhoddwyd padlock ar y drws - mae'r tu fewn union run peth; posteri gigs y 70au dal ar y wal - hen soffas retro a hen ganiau cwrw rhydlyd ar y silffoedd.

Benji y porthor nos di addo mynd a fi lawr na rhywbryd i gal look - methu aros!!!