15.7.06

Esbonio'r Pafiliwn PincErs i'r 'Steddfod ddadorchuddio y Pafiliwn Pinc dwi wedi chwerthin i fi fy hun ar dwpdra a hulldod y Pafiliwn.

OND

Wele daeth esboniad am y dewis lliw egsotic yn y Western Mail heddiw. Mae'n rhan o'r ymgyrch codi ymwybyddiaeth am Ganser y Fron.

Fe drodd y syniad twp o gael pafiliwn pinc i fod yn syniad hollol wych i godi ymwybyddiaeth i achos teilwng iawn.

3 comments:

Dafydd Tomos said...

Os oeddet ti wedi trafferthu darllen y stori wreiddiol ym mis Mawrth (ac ar faes-e) mi fyddet ti'n gwybod hynny o'r cychwyn 'chan. Arbed arian mae nhw, o ddefnyddio pafiliwn sydd ar gael ym Mhrydain yn hytrach na un sy'n cael ei fewnforio o'r Iseldiroedd.

Rhys Llwyd said...

haha

Wel, roeddw ni rhy brysur yn gweithio at fy ngradd i ddarllenm y newyddion bryd hynny ;-)

MargaretR said...

Wel, syniad pa 'run ohonoch sydd yn gywir 'te?
Mae eglurhad y Western Mail o dynnu sylw at gancr y frest yn un da iawn.