30.11.06

Llun Eironig/Dadlenol tu allan y SeneddRai munudau wedi cyfarfod positif iawn gyda Dafydd El am ddwyieithrwydd yn y cynulliad wrth adael tynais y llun eironig yma o arwydd uniaeth Saesneg ar stepan drws, yn llythrenol, ein Senedd-dy! "Cleaning in Progress" - glanhau beth? Dyna'r cwestiwn.

No comments: