28.1.06

Dwi'n debyg i Figo... a Kate Winslet (o diar)

Des i ar draws hwn ar flog Chwadan bore ma. Wedi rhedeg fy llun drwyddo ac mae'n debyg mod i'n edrych fel y pel-droediwr Figo. Fedrai weld rhyw fymryn o debygrwydd h.y. o dras cyfandirol + trwyn mawr.

Ym mhellach i lawr y rhestr roedd Kate Winslet. Ddim cweit yn siwr beth sy'n gyffredin rhyngtha ni'n dau!!!

2 comments:

Siôn Meredith said...

Mae rhyw thema fan hyn - rydw innau'n debyg i bel-droediwr - Stanley Matthews (68%), ond dwi'n fwy pryderus am John Kerry (62%). Dwi'n hanner tebyg (51%) i Anthony Hopkins.

Ond yn ôl llun arall ohonof fi fy hun, dwi'n ymdebygu i Howard Hughes - ac unwaith eto i Anthony Hopkins.

Mae fy ngwraig yn debyg i Howard Dean, ac yn hanner tebyg i Tim Henman. O leiaf mae ganddi rywbeth yn gyffredin ag ef. Wnaiff hithau chwaith fyth ennill Wimbledon.

Rhys Llwyd said...

John Kerry - hoho

Fedrai weld hwna hefyd.