23.6.07

Y Gorlan: saith mlynedd yn ddiweddarach...

Fuesi lawr yn Llanelli heddiw yn ffilmio fideo's ar gyfer Y Gorlan, rhai i roi ar y wefan a rhai i chwarae ar sgrin fawr yn y Gorlan ei hun yn yr Eisteddfod eleni. Roedd un, ro ni'n teimlo, mor bwerus roedd rhaid i mi fynd syth ati i'w olygu ar ôl cyrraedd adre ac am hanner nos dyma fi wedi ei lwytho i youtube. Wnai ddim dweud mwyd, jest edrychwch ar y fideo (gyda llaw, nid fy mai i oedd hi fod hi'n wyntog!)...

1 comment:

Alwyn ap Huw said...

Fideo gwych Rhys